ANBI

De Christengemeente Berea beschikt over ANBI-status. Dit betekent dat wij volledig vrijgesteld zijn van ‘schenkbelasting en erfbelasting, oftewel, de belasting die anders betaald zou worden met betrekking tot uw donaties. Wij zijn per 1 januari 2014 wettelijk verplicht de volgende informatie te publiceren:

Naam instelling Christengemeente Berea
Fiscaal nummer 8016.72.053
Kvk nummer 40095176
Bankrekeningnummer NL44 ABNA 0494 2595 82
Contactgegevens www.christengemeenteberea.nl
secretariaat@christengemeenteberea.nl
Tarwestraat 36, 3882 GE Putten
Bestuurssamenstelling dhr. J.C. van der Velden – voorzitter
dhr. W. Verlek – penningmeester/secretaris
dhr. H. Wessels – bestuurslid
dhr. H.H. Post – bestuurslid

Beloningsbeleid
Het beloningsbeleid is dat er geen beloning bestaat. De vereniging betaalt geen salarissen en werkt alleen met vrijwilligers.

Financiën
De vereniging verricht op geen enkele wijze commerciële activiteiten om haar doel te bereiken. Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door vrijwillige donaties. Een financieel overzicht over 2023 is hier beschikbaar.

De doelstelling
De vereniging Christengemeente Berea heeft ten doel de Here God de eer te geven die Hem als Schepper en Heerser van hemel en aarde toekomt.

Beleidsplan
De vereniging tracht de doelstelling onder meer te bereiken door:

 • Het evangelie van Jezus Christus te verkondigen zoals beschreven in de Bijbel.
 • Het geven van Bijbels onderwijs aan volwassenen, jeugd en kinderen.
 • Het houden van samenkomsten.
 • Te voorzien in geestelijke en pastorale hulp voor de gemeenteleden en de vaste bezoekers van de gemeente en aan iedereen die daarom vraagt.
 • Het bevorderen en ondersteunen van zendings- en evangelisatiewerk in Nederland en daarbuiten.
 • Het inzamelen van geld, evenals andere noodzakelijke artikelen, die gebruikt kunnen worden voor de eerste levensbehoeften van mensen in nood.

Uitgeoefende activiteiten (2023)

 • Er zijn evangelische samenkomsten gehouden op de zondagen en kerkelijke feestdagen. De diensten zijn open voor een ieder die wil komen, gelovig of ongelovig.
 • Wekelijks zijn er huiskringen, bidstonden en Bijbelstudies gehouden voor de gemeenteleden en andere belangstellenden.
 • Twee keer per maand zijn er Bijbelstudie clubs voor tieners van 12-14 jaar, 13-16 jaar, 15-17 jaar, 18-22 jaar gehouden.
 • Er zijn evangelisatie / zendingsactiviteiten gehouden.
 • Er is geld ingezameld voor zendings- en evangelisatiewerk in Nederland en daarbuiten.
 • Er is geld ingezameld t.b.v. diaconale projecten zoals o.a. Noodhulp aan Turkije / Syrië, Inloophuis de Oase – Ermelo en de Voedselbank Harderwijk – Ermelo – Putten.
 • Pastorale hulp, o.a. geestelijke bijstand is gegeven in geval van ziekte en/of overlijden en het verzorgen van begrafenissen. Tevens is er een beroep gedaan op ons voor advies en/of bijstand, bij echtscheiding of andere ernstige problemen m.b.t. huwelijk of relatie.