NU LIVE Als Christengemeente Berea komen we voorlopig nog niet fysiek samen in de Dialoog. Elke week komt er een video beschikbaar om vanuit huis te bekijken, mee te zingen en gevoed te worden door Zijn Woord. Ook speciaal voor de kinderen. Van harte aanbevolen! Laten we verder in gebed en de onderlinge liefde volharden.

Wie zijn wij?

Christengemeente Berea in Ermelo

Wat geloven wij?

“…daar zij het woord met alle bereidwilligheid aannamen en dagelijks de Schriften nagingen, of deze dingen zo waren.” – Handelingen 17:11

De Christengemeente Berea bestaat uit gelovigen in Jezus Christus, die de Bijbel volledig aanvaarden als het Woord van God. De gemeente wil in volstrekte gehoorzaamheid aan God en Zijn woord functioneren en staat open voor iedere gelovige en belangstellende.

Wat is onze geschiedenis?

De Christengemeente Berea is in 1991 ontstaan vanuit een gebeds- en Bijbelstudiegroep van gelovigen in Putten, Ermelo en Zeewolde die reeds twee jaar actief was. De Christengemeente Berea is inmiddels 25 jaar.

De naam van onze gemeente is afgeleid van de stad Berea uit Handelingen 17. Het was de enige stad waar de apostel Paulus tijdens één van zijn reizen bereidwillige oren vond voor zijn prediking en waar de mensen dagelijks het Woord van God bestudeerden. De gelovigen in Berea namen de Bijbel als uitgangspunt en onderzochten de oorspronkelijke talen en handschriften, die zij woordelijk aannamen.