Wat doen we?

Op zondag en doordeweeks

Samenkomsten

Elke zondag hebben we een dienst waarin we samen zingen, danken & bidden, naar Gods Woord luisteren en elkaar ontmoeten. We komen elke zondag om 12.30 uur samen in Maranathakerk (Sparrenlaan 4, Ermelo). Meer informatie vind je hieronder en de data onder ‘actueel‘.

Kinderen

Tijdens onze samenkomst is er een aparte kinderdienst waarin we samen met de kinderen de Bijbel lezen, danken, bidden, zingen en knutselen.

Tijdens onze zondagsdienst is er:

  • Crèche 0-3 jaar
  • Onderbouw groep 1-3
  • Middenbouw groep 4-5
  • Bovenbouw groep 6-8

De kinderdiensten vinden plaats tijdens de samenkomst vanaf 12:45 uur tot het einde van de samenkomst.
De crèche is gedurende de gehele dienst beschikbaar.

Jongeren

Elke tweede en vierde zondagavond van de maand komt onze jeugdgroep BIX samen. BIX staat voor ‘Be In (X)Christ’ en is voor alle jongeren vanaf de eerste klas van het voortgezet onderwijs.
De avonden beginnen we gezamenlijk met zingen en een spel, daarna gaat de groep uiteen. Elke groep heeft een eigen programma waarin we samen nadenken over Gods Woord, relaties opbouwen en veel gezelligheid hebben!

De leeftijdscategorieën zijn:

  • 12+
  • 15+
  • 18+

Volwassenen

Samen groeien en delen is belangrijk in ons leven als christen. Dat doen we tijdens de zondagse samenkomst, maar ook in het klein tijdens o.a. huiskringen.

Huiskringen

De Christengemeente Berea is een gemeente van huiskringen. Het doel van de kringen bestaat in het kort uit drie aspecten: gericht op God, groeiend naar elkaar en getuigend de wereld in (Filippenzen 2:3; Handelingen 4:32-35). Elke huiskring kan een ander doel benadrukken, maar deze aspecten komen in elke kring terug. De huiskringen komen eens per twee weken samen en bepalen de invulling van de avond zelf, aan de hand van het jaarthema en materiaal.

Moederochtend

Eens per maand komen we als moeders samen om naar elkaar te luisteren, opgebouwd te worden in het geloof, Jezus meer te leren kennen en elkaar te helpen in de opvoeding.

VAST

De Vrouwen Avond STudiegroep van de gemeente. Aan de hand van een boek bestuderen we Bijbelgedeeltes. Daarnaast is er veel tijd voor ontmoeting, gezelligheid en goede gesprekken.

Mannenavond

Een paar keer per jaar komen we als mannen binnen de gemeente bij elkaar en openen we de Bijbel, delen we ons leven met elkaar en doen we mannendingen.

Gemeentebidstond

Eén keer per maand hebben we bidstond naast de huiskringen om voor en met elkaar te danken en te bidden.

Bijbelstudie

Een paar keer per jaar zijn er Bijbelstudies te volgen. Wij geloven dat de hele Bijbel is voortgekomen uit God en een volledige openbaring is van Gods wil (2 Timotheüs 3:16; 2 Petrus 1:21). Omdat wij de Bijbel zien als enige maatstaf voor ons leven, is onze eerste vraag altijd: ‘Wat zegt de Bijbel erover?’ Een deel van de Bijbelstudies valt onder de huiskringen. Daarnaast worden er regelmatig ‘doelgroepstudies’ georganiseerd, deze staan in de agenda.

Zending

Binnen onze gemeente richten we ons ook op zending: het verspreiden van het goede nieuws van Jezus. We doen dit door evangelisatieactiviteiten. Daarnaast ondersteunen we deze drie zendingsdoelen met gebed en concrete hulp.

Familie van Dorp

Familie van Dorp

Gemeenteopbouwwerkers

Henk en Trijnie van Dorp werken voor de Belgische Evangelische Zending. Ze zijn betrokken bij de stichting en opbouw van een evangelische gemeente in Brakel.
Paula Kaan

Paula Kaan

Medewerker Herikon

Paula Kaan werkt voor de Herikon, een interkerkelijke organisatie die als doel heeft discipelen te maken en gemeenten te sterken door middel van evangelisatie, onderwijs en training.