Wat doen we?

Op zondag en doordeweeks

Samenkomsten

Elke zondag komen we samen om 12.30 uur in de Maranathakerk in Ermelo. We hebben een eredienst waarin we samen zingen, danken & bidden, naar Gods Woord luisteren en elkaar ontmoeten. Elke eerste zondag van de maand vieren we het Heilig Avondmaal. Iedereen die Jezus Christus heeft aangenomen als Redder en Verlosser kan hier aan deelnemen. Als gast zult u worden gevraagd zich kort voor te stellen in de dienst. Meer informatie vind je hieronder en de data onder ‘actueel‘.

Kinderen

Tijdens onze samenkomst is er een aparte kinderdienst waarin we samen met de kinderen de Bijbel lezen, memoriseren, danken, bidden, zingen en knutselen.

Tijdens onze zondagsdienst is er:

  • Baby/dreumes: 0 en 1 jaar
  • Peutergroep: 2 en 3 jaar
  • Kleutergroep: groep 1 & 2
  • Onderbouw: groep 3 & 4
  • Middenbouw: groep 5 & 6
  • Bovenbouw: groep 7 & 8

De kinderdiensten vinden plaats tijdens de samenkomst vanaf 12:45 uur tot het einde van de samenkomst.

De kinderen van 0 t/m 3 jaar kunnen eventueel al vanaf 12:15 uur in hun eigen groep terecht.

Jongeren

Onze visie is dat jongeren vanuit Gods Woord Christus leren kennen, groeien in hun geloof en Bijbelse principes gaan toepassen in hun dagelijks leven.

Momenteel is er geen jeugdwerk. Een voorname reden daarvoor is dat er niet voldoende leiding gevonden werd voor het nieuwe seizoen. Er wordt nu in gebed nagedacht over de invulling van het jeugdwerk binnen de gemeente.

Volwassenen

Samen groeien en delen is belangrijk in ons leven als christen. Dat doen we tijdens de zondagse samenkomst, maar ook in het klein binnen o.a. de huiskringen.

Huiskringen

De Christengemeente Berea is een gemeente van huiskringen. Het doel van de kringen bestaat in het kort uit drie aspecten: gericht op God, groeiend naar elkaar en getuigend de wereld in (Filippenzen 2:3; Handelingen 4:32-35). Elke huiskring kan een ander doel benadrukken, maar deze aspecten komen in elke kring terug. De huiskringen komen eens per twee weken samen en bepalen de invulling van de avond zelf, aan de hand van het jaarthema en materiaal.

Gemeentebidstond

Eens per twee weken hebben we een bidstond naast de huiskringen om voor en met elkaar te danken en te bidden.

Mannenontbijt

Op elke Hemelvaartsdag gaan we als mannen dauwtrappen en daarna stevig ontbijten. We openen de Bijbel en delen ons leven met elkaar.

Moederochtend

Eens per maand komen we als moeders samen om naar elkaar te luisteren, opgebouwd te worden in het geloof, Jezus meer te leren kennen en elkaar te helpen in de opvoeding.

VAST

De Vrouwen Avond STudiegroep van de gemeente. Aan de hand van een boek bestuderen we Bijbelgedeeltes. Daarnaast is er veel tijd voor ontmoeting, gezelligheid en goede gesprekken.

Bijbelstudie

Een paar keer per jaar zijn er Bijbelstudies te volgen. Wij geloven dat de hele Bijbel is voortgekomen uit God en een volledige openbaring is van Gods wil (2 Timotheüs 3:16; 2 Petrus 1:21). Omdat wij de Bijbel zien als enige maatstaf voor ons leven, is onze eerste vraag altijd: ‘Wat zegt de Bijbel erover?’ Een deel van de Bijbelstudies valt onder de huiskringen. Daarnaast worden er regelmatig ‘doelgroepstudies’ georganiseerd, deze staan in de agenda.

Zending

Binnen onze gemeente richten we ons ook op zending: het verspreiden van het goede nieuws van Jezus. We doen dit door evangelisatieactiviteiten. Daarnaast ondersteunen we deze drie zendingsdoelen met gebed en concrete hulp.

Familie van Dorp

Familie van Dorp

Gemeenteopbouwwerkers

Henk en Trijnie van Dorp werken voor de Belgische Evangelische Zending. Ze zijn betrokken bij de stichting en opbouw van een evangelische gemeente in Brakel.
Paula Kaan

Paula Kaan

Medewerker Herikon

Paula Kaan werkt voor de Herikon, een interkerkelijke organisatie die als doel heeft discipelen te maken en gemeenten te sterken door middel van evangelisatie, onderwijs en training.