Zondag 7 juni 2020

met P.L.R. van der Spoel | 1 Koningen 18:1-16

Extra collecte

Deze is bestemd voor de geheime gelovigen in Noord -Afrika. Uw gift wordt gebruikt om mensen die net tot geloof zijn gekomen te leren wat christen-zijn inhoudt en om gelovigen aan te moedigen om christen te zijn in woorden én daden. Graag uw gift overmaken op het rekeningnummer van de Christengemeente Berea te Ermelo, NL44 ABNA 0494 2595 82 onder vermelding van: “Gift 7 juni Zondag voor de Vervolgde Kerk”.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *