Spreker: Gijsbert Tomassen

Zondag 16 mei 2021

Zondag 16 mei 2021

Samenkomst Mededelingen, liederen en de preek.Kinderdienst Liedjes, Bijbelverhaal en werkje.