Extra collecte Deze is bestemd voor de geheime gelovigen in Noord -Afrika. Uw gift wordt gebruikt om mensen die net tot geloof zijn gekomen te leren wat christen-zijn inhoudt en om gelovigen aan te moedigen om christen te zijn in woorden én daden. Graag uw gift...