Dankbaarheid of een compliment

Dankbaarheid of een compliment

Lezen: Johannes 6:60-68 (HSV) 60 Velen dan van Zijn discipelen die dit hoorden, zeiden: Dit woord is hard; wie kan het aanhoren? 61. Maar omdat Jezus bij Zichzelf wist dat Zijn discipelen daarover morden, zei Hij tegen hen: Neemt u hier aanstoot aan? 62. En als u de...