Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde, in wie wij de verlossing hebben, de vergeving van zonden. – Colossenzen 1:13-14

Dit weekend vieren we Bevrijdingsdag (vrijdag 5 mei) en dat is een goede zaak. Ik moest denken aan een andere Bevrijdingsdag, de dag dat ik persoonlijk tot geloof kwam in de Here Jezus Christus. Getrokken, verlost, bevrijd, uit de macht van het rijk der duisternis, uit de autoriteit van satan en zijn trawanten, die toen baas was in mijn leven. Nu mag ik leven in een ander Koninkrijk, dat van de Zoon van Gods liefde.

En hoe is dat met jou/u? Heb jij/u al ‘de Bevrijdingsdag’ meegemaakt? Verlost, bevrijd uit de duisternis en overgebracht naar het licht. Een rijk wat niet bestaat uit dwang en manipulatie, angst en intimidatie, maar uit liefdevolle genade, onvoorwaardelijke acceptatie en waar de duisternis heeft moeten plaats maken voor het licht.

Wij hebben een nieuwe baas!

We hebben dan ook niets meer met die andere baas te maken, alhoewel hij nog wel steeds aanspraak op ons probeert te maken en hem dat in veel gevallen, door onwetendheid, ook nog lukt. Ons denken moet vernieuwd worden (Romeinen 12:2). We moeten beseffen dat we zijn overgegaan naar dat andere Koninkrijk, nu al, niet alleen straks als we sterven!

Daarom moeten we alles wat uit het rijk van de vorige baas komt ook afwijzen! Wij hebben een nieuwe baas, een die bevrijdt, herstelt, ons compleet nieuw maakt. Romeinen 6:23 zegt: Maar thans, vrijgemaakt van de zonde en in de dienst van God gekomen, hebt gij tot vrucht uw heiliging en als einde het eeuwige leven.

Dankgebed: Dank U, liefdevolle Vader God, dat U mij, door het verlossende werk van de Here Jezus, bevrijd hebt uit de macht van het rijk der duisternis. Ik ben Uw eigendom, gekocht en betaald met het bloed van Jezus!