Kolossensen 3:15-17

En laat de vrede van God heersen in uw harten, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent; en weest dankbaar. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de HEERE met dank in uw hart. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de HEERE JEZUS, terwijl u God de Vader dankt door Hem.

Dankbaarheid is een houding van je hart. Maar dat betekent niet dat dankbaarheid stil moet blijven! Als ons hart dankbaar is, zal dat ook zichtbaar zijn aan de buitenkant. Net zoals we “dankjewel zeggen” als andere mensen aardig tegen ons zijn en ons niet alleen maar dankbaar ‘voelen’; zo is het ook goed om onze dankbaarheid tegenover God te uiten. Hij is onze lofprijs waard.
Een gebruikelijke manier om “dankuwel” te zeggen tegen God, is in ons gebed. Meestal brengen we onze problemen, verdriet of twijfels voor onze hemelse Vader, wat ook zeker goed is, maar laat dit vanuit een dankbaar hart gebeuren.

Als ons hart dankbaar is, zal dat ook zichtbaar zijn aan de buitenkant.

Filippenzen 4:6-7

Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Het is goed om ook de zegeningen te benoemen die Hij ons gegeven heeft. Als we deze zegeningen expliciet opsommen, helpt ons dat ook om Gods goedheid voor ogen te houden en een houding van dankbaarheid te ontwikkelen.

Er zijn ontelbare manieren om onze dank tegenover God te uiten: Persoonlijk zou ik het fantastisch vinden om een dankdienst te houden; op een zondagavond. Hem loven en prijzen door het zingen van een aantal liederen en daarna een half uur lang gelegenheid geven om Dank U wel te zeggen.

Ik ben eigenlijk wel benieuwd wie er nog meer bij aanwezig zouden willen zijn???