Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. – Filippenzen 4:6-8

Onze gedachten zijn van grote invloed op hoe we ons voelen. Worstel jij weleens met bezorgdheid, angst, vrees? Ik denk dat als je eerlijk bent, het antwoord ‘ja’ is. Angst is zo menselijk als maar kan. Wist je dat ons leven wordt beheerst door twee emoties of gedachten? De emotie van liefde, hartstocht en goedheid. En die van angst, vrees en ongerustheid. En beiden beïnvloeden onze beslissingen. Daarom is het belangrijk om je bewust te zijn van welke gedachten je wel of niet toelaat.

Als er vogels om je hoofd fladderen, kan je dat niet helpen. Maar je kunt wel voorkomen dat zij een nest maken in je haar.

Ik las het volgende voorbeeld ergens: ‘Als er vogels om je hoofd fladderen, kan je dat niet helpen. Maar je kunt wel voorkomen dat zij een nest maken in je haar.’ Met andere woorden: let op dat je de negatieve gedachten geen huisvesting geeft. Johannes schrijft in zijn eerste brief in hoofdstuk 4:18-19 dat als er angst is, er geen ruimte is voor liefde. Want liefde verdrijft de angst, dus hoe heerlijk is het om je angst of bezorgdheid te overwinnen. Als je je hiervan bewust bent en je denken verandert, verandert je leven misschien niet vandaag, maar wel na verloop van tijd. Bewaak dus je geest en onderhoud hem zoals je een tuin onderhoudt. En doe het met liefde. Mooi om met deze gedachten het nieuwe jaar in te gaan.

Vraag die ik mee wil geven: op welke vlakken in je leven zou je meer willen groeien in liefde, in plaats van angstig, of bezorgd te zijn?