We staan aan het begin van een nieuw jaar, en zoals we afgelopen zondag de vraag naar ons toekregen: Wat wens jij de ander toe in 2024 ? Of wat zijn jouw goede voornemens voor aankomend jaar? Mijn goede voornemen vind je in Filippenzen 4:11b,13,19,20 (Graag zelf opzoeken en lezen 😊)

Wat ik verder met jullie wil delen: 2 Timotheus 1:7 Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid.

Je geen zorgen meer maken: Je zorgen maken is een probleem waar we allemaal weleens tegenaan lopen. In de bergrede zei Jezus: Ik geef u deze raad: maak u geen zorgen over eten, drinken en kleren. Uw leven is belangrijker dan het voedsel! En uw lichaam is belangrijker dan kleding! Let eens op de vogels. Die maken zich geen zorgen over wat zij moeten eten. Zij hoeven niet te zaaien of te oogsten of te bewaren, want God geeft hun wat zij nodig hebben. U bent voor Hem toch meer waard dan de vogels! (Mattheüs 6:25-26, HTB)

Het Griekse woord voor “zorgen maken” in dit gedeelte betekent “afgeleid zijn”. Het is een woord dat refereert aan onzekerheid. Dat is wat zorgen met ons doen. Het geeft ons een gevoel van, Wat nu? Het is een gevoel dat de poten onder onze stoelen zijn weggezaagd, en we hebben geen idee of we gaan vallen, hoe hard, in welke richting, of waarop. Het woord “zorgen” wordt ook vertaald als “onrust” in de Bijbel. Voor veel mensen is onrust een manier van leven geworden. Als dit jou beschrijft dan moedig ik je aan om Jezus’ woorden weer te lezen. Zijn woorden zijn geen suggestie — ze zijn een opdracht.

Dit is de weg van de vrede — de weg bij zorgen en onrust vandaan.

Je zegt misschien wel: “Ik kan het niet helpen dat ik me zorgen maak, ik ben altijd al iemand geweest die zich onrustig voelt.” Er is niets aan een omstandigheid wat je automatisch zorgen doet maken. Je zorgen maken gebeurt omdat je op een bepaalde manier reageert op een probleem of moeilijke situatie. Je vermogen om te kiezen is onderdeel van Gods geschenk van de vrije wil aan ieder mens. Je kan kiezen hoe je je voelt. Je kan kiezen waar je aan denkt, en je kan kiezen hoe je op een situatie reageert.

Het is zéker niet Gods bedoeling voor jou om je zorgen te maken — Hij laat dit alles niet in je leven gebeuren zodat je je zorgen kan maken. De Vader kan een situatie in je leven gebruiken om een sterker geloof te ontwikkelen, je te laten groeien en volwassen laten worden, of een slechte gewoonte of negatieve houding te veranderen. Maar God zorgt er niet voor dat je je zorgen maakt. Hij is altijd aan het werk om je op een plek te brengen waar je meer op Hem vertrouwt, Hem meer gehoorzaamt, en meer van Zijn zegeningen ontvangt. Je kan in een neerwaartse spiraal van zorgen terechtkomen. Of je kan zeggen: “Vader, ik breng dit bij U. Het ligt buiten mijn controle. Ik voel me hulpeloos in deze situatie, maar U hebt de macht om te veranderen waar ik mee te maken krijg. U houdt van mij met een perfecte liefde, en ik vertrouw erop dat U met mijn zorgen omgaat op een manier die U goedvindt. Ik weet dat wat U ook voor me gepland hebt, meewerkt voor mijn bestwil. Ik zie ernaar uit om te zien hoe U ervoor kiest om Uw liefde, wijsheid, en macht uit te drukken.” Dit is de weg van de vrede — de weg bij zorgen en onrust vandaan.

Nog een voornemen van mij voor 2024, 2 Korintiërs 10:5 “Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid van Christus.”

Een gezegend nieuwjaar toegewenst in alle opzichten van het leven.