Vorige week konden eindelijk de meeste maatregelen die waren ingevoerd vanwege de covid-epidemie, worden opgeheven. Zelf waren wij een weekendje weg en alleen al het (bij mooi, zonnig weer) zómaar, zonder reservering, code of mondkapje, op een terrasje kunnen neerstrijken, gaf een heerlijk gevoel van vrijheid. We konden ook, zonder reservering of wat dan ook, op onze ‘vakantieplek’ naar de kerk en in de dienst voelden we de opluchting en de dankbaarheid dat we ook als christenen als het ware weer ‘uit quarantaine’ konden.

Quarantaine… twee jaar geleden een weinig gebruikt woord. De oorsprong is Italiaans en de eigenlijke betekenis van dit woord is ‘veertig’. Wanneer er vroeger in Venetië schepen uit verre landen aankwamen, moesten die veertig dagen in de haven blijven liggen. De bemanning mocht niet van boord. Men was doodsbenauwd voor de pest, want meer dan eens gebeurde het dat een halve stad aan de gevolgen daarvan stierf.

Met Pasen pas écht ‘uit quarantaine’ en Bevrijding

Veertig dagen herinnert ons ook aan de vastenperiode tussen de (r.-k.) Aswoensdag, direct na carnaval, en Pasen. Het zijn eigenlijk 46 dagen, maar op zondag, een feestdag(!), werd er niet gevast, waardoor de som op veertig dagen uitkomt. De veertigdagentijd, die wij meestal lijdenstijd noemen. We zijn afgelopen zondag in die zin dus weer ‘in quarantaine’ gegaan – maar dan dankbaar en vol hoop. Hoe waardevol is het om, net zoals we maandelijks het Avondmaal vieren, ook een speciale periode in het jaar te hebben waarin we persoonlijk maar ook als gemeente stilstaan bij de moeilijke weg die onze Heere Jezus moest gaan om bij God verzoening te bewerken voor de zonde van de wereld – van óns, nee, van mij.

In Jesaja 53:5 staat het zo duidelijk: Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Hier staan we juist in deze periode bij stil, laten het op ons inwerken, gaan ermee ‘naar binnen’. Sommigen doen dat ook door middel van een bepaalde vorm van vasten – wat ons bewuster kan maken van waar we mee bezig zijn en waarin we geloven.

In quarantaine…. Om dan ook straks, met Pasen, des te meer bevrijd te kunnen mee-jubelen: De Heere is waarlijk opgestaan! Hij heeft de zonde en de dood overwonnen! Hoe fijn het vorige week ook was om weer ‘uit quarantaine’ te mogen, dit is pas écht Bevrijding. We wensen u, jullie, een goede tijd toe in de voorbereiding op Pasen.