Afgelopen zomervakantie ben ik bezig geweest om een dagboek bij te houden aan de hand van een 30-daags leesplan over levensprincipes vanuit Gods Woord. Ik wil er deze maand 1 dag met jullie delen; dag 12. Een Levensprincipe: Vrede met God is de vrucht van eenheid met God.

Het is bekend dat er in ieder leven wel eens wat regen valt. Niemand is immuun voor de problemen die gewoonlijk opkomen wanneer we ze het minst verwachten. En wanneer het noodlot toeslaat, zit het er dik in dat onze eerste vraag zal zijn: waarom? Misschien gaan we al zeuren over de impact die het op ons leven zal hebben. Hoewel dergelijke reacties normaal zijn, moeten we anders leren reageren en dat is ons wenden tot Degene die alle comfort en zekerheid stevig in handen heeft.

Paulus waarschuwt ons: “Maak u nergens zorgen over, maar bid voor alles en vraag God wat u nodig hebt, dankbaar voor alles wat Hij doet. Dan zult u de vrede van God ervaren, een vrede die ons menselijk besef te boven gaat en die de wacht houdt over uw hart en gedachten, omdat u in Christus Jezus bent” (Filippenzen 4:6-7, HTB).

Laat Zijn vrede jouw hart vullen, vandaag en iedere dag.

Hoe kunnen we onze gevoelens van angst veranderen wanneer we onder druk komen te staan? Eerst moeten we leren herkennen wat angst is — het tegenovergestelde van vrede. Het is de ventilator die het vuur aanwakkert van twijfel en verwarring. Het is in staat om ons hulpeloos achter te laten in zorgen en vrees. Als we toegeven aan gedachten van angst, verliezen we onze geestelijke focus en denkwijze. De sleutel tot het overwinnen van angst wordt enkel gevonden in de aanwezigheid van God.

Het accepteren van Gods tijdschema en de grenzen die Hij heeft gesteld aan een bepaalde situatie, helpt ons om opkomende angst te verdrijven. Laat Hem dus voor jou zorgen op zijn tijd. Als je het leven accepteert als een geschenk van God, dan zul je daar genade en barmhartigheid, vergeving en hoop, en vrede en eeuwige zekerheid vinden.

Laat Zijn vrede jouw hart vullen, vandaag en iedere dag. Vertel Hem alles wat je voelt. God begrijpt en weet dat het leven moeilijk kan zijn — maar Hij heeft een oplossing. Onze vrede woont in onze Redder die onvoorwaardelijk van ons houdt. Hij heeft ons beloofd ons te bewaren en ons af te leveren in de liefdevolle armen van onze Vader.

In mijn dagboek heb ik bij dag 12 onder andere genoteerd: ‘lees Psalm 4:9’ en ‘zo dankbaar voor deze Vrede In Hem alleen. Focus je denken op Hem’.