De vakantie zit er weer op, zijn jullie lekker tot rust gekomen?

Vervuld zijn met de Heilige Geest is simpelweg dit — mijn hele natuur is overgeleverd aan zijn kracht. Wanneer de ziel aan de Heilige Geest is overgeleverd, zal God Zelf haar vullen. — Andrew Murray

We hebben rust nodig, omdat we op één of andere manier energie verwerkt of verbruikt hebben. En enkel omdat we geleerd hebben hoe te rusten en een uitgerust gevoel te hebben, wil niet zeggen dat we uitgerust blijven.

We zullen weer werken.
We zullen anderen weer helpen.
We zullen emotioneel weer uitgeput geraken.

Rust nemen omwille van de rust zelf, is maar een halve waarheid. We rusten en krijgen rust zodat we weer aan het werk kunnen. Er is een mooie “eb en vloed” van werken en rusten, van bijgevuld worden, zodat we kunnen uitgieten.

Wat zijn praktijken die ons rust geven en ons weer bijvullen? Neem bijvoorbeeld het overpeinzen over Gods Woord, een dagboek bijhouden wat God gedaan heeft in ons leven en ons loskoppelen van dingen die ons afleiden. We vinden rust als we dit dagelijks doen. Net zoals ons fysieke lichaam voldoende nachtrust nodig heeft om te herstellen, zo heeft ook onze geest rust nodig. We kunnen niet verwachten dat we een sterke, levendige geest bewaren, als we er niet in investeren. We mogen niet denken dat een paar weken vakantie ons weer maandenlang zal laten doorwerken. Daarom is het goed om dagelijks te investeren in onze rustmomenten, zodat we vol kunnen houden. En het is belangrijk erop te letten dat we niet teveel van onze rustmomenten verliezen.

Samen, maar wel in de naam van Jezus, het nieuwe seizoen in, doen jullie mee?