Het is een tijd van donkere dagen. Het weinige daglicht dat we zien tijdens deze korte dagen is ook nog eens donker. Het weer is guur. Veel mensen kijken uit. Sommigen kijken uit naar vakantie, anderen naar beter weer. Weer anderen kunnen niet wachten tot de dagen eindelijk weer langer worden. Waar kijkt u naar uit? Kijkt u uit naar betere tijden, omdat het afgelopen jaar, of misschien zelfs de afgelopen jaren moeilijk waren? Kijkt u uit naar iets moois, een kind, of kleinkind, omdat u in verwachting bent?

Advent betekent voor velen van ons uitzien naar Kerst. Uitzien naar de ‘komst’, want dat is de letterlijke betekenis van Advent. Het is bijzonder dat we de afgelopen weken weer stil mochten staan bij de verwachting van komst van Jezus Christus. Voor velen staat Kerst gelijk aan gezelligheid, eten en cadeaus, maar als Gods kinderen zou het vooral ‘uitkijken naar’ moeten betekenen.

Uitzien en stilstaan bij Zijn eerste komst, maar vooral ook bij Zijn wederkomst. En tot die tijd mogen we zelf een licht zijn voor de wereld. Jezus spreekt hier zelf over tijdens Zijn rede op de berg (Mattheüs 5-7). U bent het licht van de wereld. En: Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

We mogen geloven: de aankomst is zeker.

Eerder deze week werd ik opnieuw bepaald bij dat woord ‘Licht’, dat toch ook zo centraal staat in Gods Woord. We lezen erover van Genesis tot Openbaringen, en krijgen in deze tekst uit Mattheüs duidelijk de opdracht om een licht te zijn in de (vaak donkere) wereld om ons heen. Hoe u dat doet? Jezus zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. (Johannes 8:12).

Dat is waar we elkaar toe oproepen: Het volgen van Jezus Christus. Zijn de dagen dan ineens langer? Nee. Is het gure weer dan ineens voorbij? Nee. Zijn we dan direct verlost van alle pijn en verdriet? Nee. Moeite en pijn zullen er nog steeds zijn. De weg is soms moeilijk, en een belofte van een gemakkelijke reis vinden we niet terug in de Bijbel. Wat we wél mogen geloven, een geloof in de zin van een vaste zekerheid: De aankomst is zeker. Kijkt u daar ook zo naar uit? Laten we elkaar hierin bemoedigen: In het uitzien naar Hem die ons kracht geeft.

Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. (Johannes 12:46)